FANDOM


LeoThermokinesis

Leo używa termokinezy do podgrzania herbaty Phoebe.

Termokineza
to moc manipulowania temperaturą. Dzięki tej mocy Aviva mogła wytwożyć kule ognia. Moc ta znajduje się pomiędzy pyroninezą a cyrokinezą. Jest łączona przez duchy światłości i starszych z leczeniem co daje roślinom,zwierzętom i ludziom życiodajną siłę, która leczy. Aviva i Kali tej mocy używały jej do tworzenia kul ognia i niszczenia przy użycia bardzo potężnego ognia. Tej zdolności można użyć w trzech rodzajach.
  1. Można używać jej do podpalania  (pyrokineza).
  2. Można jej używać do zamrażania (cyrokineza).
  3. Można użyć jej do stopniowego zmieniania temperatury obiektu (termokineza).
    Pyrokinesis

    P. Russel

Użytkownicy

Kali

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.