FANDOM


Pyrokineza to jedna z elementarnych mocy pojawiających się w serialu. Z łaciny "pyro" znaczy ogień, "kinesis" oznacza ruch lub kontrolę. Tak więc pyrokineza to moc polegająca na wytarzaniu i/lub kontroli ognia (zależne jest to od stopnia opanowania mocy i zakresu jaki posiada jej użytkownik).

Pyrokinezę posiadać mogą demony, Czarnoksiężnicy, Czarownice jednak najszerszą i najbardziej rozwiniętą pyrokinezę posiadają istoty zwane Wzniecaczami Płomieni. Mogą być to demony, czarownice lub nawet zwykli śmiertelnicy władający tą właśnie mocą.

Tą moc posiadała również P. Russel (poprzednie wcielenie Phoebe'i). Jest moc była jednak słabo rozwinięta. Widzimy to wtedy gdy czarownik dał jej eliksir, który potraja moc, a nawet wtedy jej moc była słaba. Phoebe również miałaby tą moc, jednak została jej zabrana za złe uczynki w poprzednim wcieleniu.

Podpalanie

Podstawową formą pyrokinezy jest zdolność wzniecania płomieni. Tę sztukę widzieliśmy w wykonaniu Wzniezaczy ognia takich jak Taylor czy Christy Jenkins. Dar ten pozwala poprzez skupienie własnych myśli (pośrednio przez Telepatię) stworzenie ognia i podpalenie dowolnego obiektu. Niestety płomienie unicestwiają tylko demony niższej hierarchii; demony wyższej hierarchii są w stanie zgasić płomienie (widzieliśmy to w wykonaniu Triady).

Zionięcie

Kolejnym omawianym przeze mnie sposobem i rodzajem pyrokinezy jest ognisty oddech czyli inaczej zionięcie ogniem. Moc tą widzieliśmy zaledwie raz w serialu w wykonaniu Czarnoksiężnika Smoka. Jak sama nazwa wskazuje, moc polega na wyrzuceniu z usta snopu ognia. Z mocy korzystać można tak długo (nieprzerwany snop ognia), jak długo użytkownik potrafi wstrzymać oddech.

Kule ognia

Demony i czarnoksiężnicy często posiadają moc kuli ognia. Tworzą kulę i mogą nią rzucać w dowolne miejsce.

Osobny artykuł : Kule ognia

Flaming

Flaming to jeden z najlepszych sposobów teleportacji. Posiadają go demony. Ciało pokrywają płomienie, które po chwili znikają i przenoszą użytkownika w dowolne miejsce.

Osobny artykuł : Teleportacja w płomieniach

Strumień ognia

Polega na rzuceniu za pomocą rąk ognistego strumienia. Moc ta jest bardzo potężna i może zniszczyć wiele demonów. Moc tę widzimy np. w wykonaniu Phoebe, jednak nie pochodziła od niej, tylko od demonicznego dziecka.

Użytkownicy