FANDOM


Nekromanta – był demonem, a po unicestwieniu został duchem, który żywił się magią, aby chociaż na chwilę przybrać materialną postać. W przeszłości był kochankiem Penny Halliwell


Księga Cieni

Nekromanta

Nekromanta nie jest demonem,
a duchem unicestwionego demona.
Przeważnie przebywa w strefie
duchowej jednak czasami zjawia
się na Ziemi. Jednak nie posiada
już demonicznych mocy, ale
karmiąc się siłami dusz potrafi
nadać sobie tymczasowe życie.
Długość jego egzystencji zależna
jest od ilości mocy magicznej danej duszy.


Adnotacje Penny Halliwell w Księdze Cieni:
Lewa strona
  • Ulubiony obiad: jagnięcina i galaretka miętowa
  • Kolekcjonuje zdjęcia Clarka Gable
  • Preferuje luksusowe ŻYCIE!
Prawa strona
  • Gotów zrobić wszystko, aby żyć!!
  • Manipulant i kłamca