FANDOM


LeoPhotokinesis
Fotokineza jest to zdolność, którą widzieliśmy w wykonaniu Duchów Światłości i Starszych. Moc ta pozwala na manipulację światłem. Duchy Światłości wykorzystują ją głównie jako manipulacja światłem w postaci orbów, jednak w 8 sezonie dowiadujemy się, że Paige sterowała i była w stanie przyzwać światło. Ponownie kiedy Leo i Piper brali ślub i nie mieli światła Leo wytworzył kule światła, które na koniec posypały się złotym prochem. Natalie dostała tę moc w postaci kul energii tyle, że pasywnych. Występuje też w bardzo potężnej i niebezpiecznej formie polegającej na wytworzeniu noża świetlnego, który przetnie wszystko co napotka na swojej drodze.

Użytkownicy