FANDOM


Piper as Goddess

Piper jako bogini Gaja

Atmokineza- moc ta pozwala na kontrole pogody. Czasem błędnie mylona z Hydrokinezą. Dzięki niej można kontrolować również wodę, powietrze i błyskawice. Dziękki temu jest podobna do Areokinezy i Hydrokinezy a w pewnym stopniu do Elektrokinezy. Piper dostała tę moce chwilowo . Meta i Morska Wiedźma mogły wytworzyć huragan przez zaklęcie lub gniew. Gaja miała tę moc opanowaną w pełni, mogła ona wytwarzać tornada, burze, a nawet tworzyć trzęsienia ziemi.

W odcinku "Wesele z Piekła Rodem" widzimy jak Hekate podczas ślubu wypowiada zaklęcie, aby stworzyć zamieszanie. Sprawia ono, że zaczyna wiać silny wiatr, a z nieba biją pioruny.

Użytkownicy